O nás

Moravskoslezský kraj podporuje aktivity kampaně Dejme dětem rodinu. Díky spolupráci mnoha lidí se nám daří šířit informace o náhradním rodičovství po celém kraji.

Dejmedetemrodinu ruce

Naše vize a hodnoty

Naším cílem je umožnit dětem, které nemohou vyrůst ve své rodině, prožít své dětství v přirozeném rodinném prostředí.
Proto se snažíme zvyšovat efektivitu a profesionalizaci systému zprostředkované náhradní rodinné péče v našem kraji.

Podporujeme a rozvíjíme aktivity ke zvyšování informovanosti laické a odborné veřejnosti, a také aktivní vyhledávání zájemců o náhradní rodinnou péči – konkrétně pěstounů.

Dejmedetemrodinu – rodina

Filozofie kampaně

V rámci kampaně se zapojené subjekty snaží, prostřednictvím různých osvětových aktivit, informovat odbornou, ale především laickou veřejnost o oblasti náhradní rodinné péče, podpořit její rozvoj a v ideálním případě také získat nové zájemce, kteří by nabídli potřebným dětem náhradní rodinu.

Více o pěstounství

Jak podat žádost?

Informace o žádosti

Historie

2023

Ožil nám maskot kampaně! Srdíčko, které dělá radost mimo jiné i na všech Dnech rodin v Moravskoslezském kraji.

2023
2022

2022

S novým projektem vznikly dvě pozice zaměřené pouze na kampaň Dejme dětem rodinu – PR manažer a koordinátor kampaně, díky tomu můžeme více podporovat nejen obce s rozšířenou působností. Chceme podpořit každého, kdo chce s námi předávat dál myšlenku, že být pěstounem má smysl.

2021

Zveřejnili jsme deset instruktážních videí Cesta pěstouna. V tomto roce jsme také změnili pojetí Dne pěstounství. Akcí s celodenním programem chceme podpořit všechny (nejen náhradní) rodiny a přibližujeme ji i většímu počtu obyvatel. Dny rodin realizujeme vždy minimálně na třech zajímavých místech našeho kraje.

2021
tým

2019

Zapojení organizací a institucí je stále větší. Ve velké míře jsou pořádány besedy o náhradním rodičovství a Moravskoslezský kraj pořádá již potřetí Den pěstounství.

2017

Průlomový rok, kdy Moravskoslezský kraj uspořádal první Den pěstounství v Ostravě, Dolní oblasti Vítkovice, z. s., a veřejně ocenil první pěstouny za jejich pomoc a podporu přijatým dětem.

2017
2014

2014

Napsali jsme a od tohoto roku pravidelně realizujeme projekty na podporu péče o ohrožené děti, kampaň Dejme dětem rodinu je vždy jednou z klíčových aktivit. Byla vytvořena pracovní skupina k náhradní rodinné péči.

2012

Moravskoslezský kraj zahajuje realizaci projektu, jehož součástí je i podpora kampaně Dejme dětem rodinu. Výrazně měníme styl a formu kampaně. Aktualizujeme webové a facebookové stránky.

2012