back5

Náhradní rodinná péče má v MSK dlouholetou tradici a podporu, a i když počet náhradních rodičů v posledních letech výrazně neklesá, pořád existují děti, kterým se ji zajistit nedaří. Jedná se o téma, které by si ve společnosti zasloužilo větší pozornost, neboť se jedná o jednu z možností, jak umožnit dětem, které neměly štěstí vyrůstat ve vlastním rodinném prostředí, reálně žít v rodině, která jim nabídne lásku, zázemí a prostředí k vytváření dnes tak mizících rodinných a tím i společenských vzorců chování.
V evidenci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje máme v současné době okolo dvouset dvaceti dětí ve věku do 10 let, pro které hledá náhradní rodiče. Nicméně je potřeba konstatovat, že mezi těmito dětmi jsou převážně vícečetné sourozenecké skupiny, děti jiného etnika, děti školního věku nebo děti se zdravotním postižením, pro které je stále velmi obtížné náhradní rodinu nalézt.

Jsou situace, které zažijete jen v rodině…

Proto hledáme rodiče, kteří umějí darovat lásku a pochopení

V rámci spolupráce Moravskoslezského kraje a Nadačního fondu J&T došlo k úpravě spotů známých i z televizních obrazovek a tak máme další krok k prezentaci kampaně „Dejme dětem rodinu“ za sebou….

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají.