Jak na to?

Zájem o pěstounskou péči se ve vás může probudit z různých důvodů. Nenechte to jen tak a vydejte se na cestu k náhradnímu rodičovství.

Dejmedetemrodinu ruce

Pomůžeme:

aby vás nic nezaskočilo, a proto ani neodradilo!

abyste na cestě k pěstounství zbytečně neklopýtali.

aby byl vždy nablízku někdo, kdo vám nabídne odbornou i lidskou pomoc.

abyste mohli být se svým pěstounstvím spokojení. A ještě víc vaši svěřenci.

Jak na to – vaše cesta:

1. Myšlenka

Láska je nejvíc, ale zvládnu to? Lehká není ani péče o vlastní děti. Natož o ty, které vyrůstaly v docela jiných podmínkách, s ranami na duši i na těle, jaké si mnohdy ani nedokážete představit. Proto než se definitivně rozhodnete přijmout do rodiny nového člena:

 • Zapojte do úvah partnera, děti, širší rodinu (například prarodiče, sourozence). Budou v tom s vámi!
 • Podebatujte o nápadu s přáteli a známými. Názor „zvenčí“ je vždy užitečný. (Ať je jakýkoli.)

2. Přemýšlím

Sami sebe se zeptejte:

 • Zvládnu pečovat o přijaté dítě 24 hodin 7 dní v týdnu 365 dní v roce?
 • Co když se dítě bude chovat divně, problémově, bude úplně jiné než my? Dokážu mu porozumět? Budeme ho mít i tak rádi?
 • Zvládneme případné kontakty s jeho biologickou rodinou?
 • Mám/me možnost zůstat s dítětem doma, pokud to bude nezbytné? Nebo alespoň maximálně omezit své pracovní či jiné aktivity?
 • Mám/me čas, chuť a energii věnovat se teoretické i praktické přípravě na pěstounství?
 • Co když mi/nám bude nabídnuto dítě jiné barvy pleti, zdravotně postižené či sourozenecká skupina? Mám/me do toho jít? Zvládnu/neme to?

Otázek, na které si musíte předem upřímně odpovědět, je samozřejmě víc. V rámci procesu přípravy vám je budou klást různí lidé, má to svůj smysl. Není ostuda, ale PŘEDNOST přiznat si, že míra vaší pomoci má své hranice. Poznat je a respektovat je významným krokem ke zralému, odpovědnému, a především všestranně přínosnému pěstounství.

3. Podání žádosti

 • Jste rozhodnutí.
 • Navštivte sociální odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dle trvalého bydliště). Ideálně oba partneři.
 • Vyžádejte si sociální pracovnici odpovědnou za náhradní rodinnou péči. Poskytne vám informace i formuláře žádostí, na přání pomůže s jejich vyplněním.

Žádost

 • Věnujte jejímu vyplnění maximální pozornost! Chyby v osobních údajích apod. mohou řízení zbytečně zkomplikovat.

Přiložte:

 • Svou fotografii. (Optimálně fotografie všech členů rodiny, do níž má být dítě přijato.)
 • Doklad o státním občanství nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky nebo o nepřetržitém přechodném pobytu na území České republiky po dobu nejméně 365 dnů.
 • Zprávu o svém zdravotním stavu. (Vystaví vám ji praktický lékař.)

Co bude úřad prověřovat po podání žádosti:

 • Vaši trestní minulost.
 • Sociální poměry.
 • Navštíví vás soc. pracovnice obecního úřadu (s rozšířenou působností), probere s vámi záměr stát se pěstouny, představy o náhradním rodičovství a o dítěti, které byste chtěli přijmout.

Další cesta žádosti:

 • Krajský úřad Moravskoslezského kraje
  Posoudí zkompletovanou žádost, kterou mu poskytne obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde jste ji odevzdali.
  Může si vyžádat další informace.
 • Krajská lékařka
  Posoudí zprávu o vašem zdravotním stavu, tj. zda jste natolik v kondici, abyste zvládli péči o přijaté dítě.

4. Psychologické posouzení a příprava

 • V Centru psychologické pomoci, p. o., s vámi psychologové proberou vaši psychickou připravenost k náhradnímu rodičovství a spolu s kolegy vám zajistí přípravu k této nové životní roli.
 • Dle místa bydliště budete pozváni do příslušné pobočky (Bruntál, Frýdek‑Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava)

Co čekat:
Nemá cenu něco předstírat nebo zatajovat. Pro vlastní dobro. Když psycholog usoudí, že k pěstounství nemáte předpoklady, přijměte to bez pocitu ukřivděnosti. Bylo by mnohem bolestnější, kdybyste na to přišli sami až v době, kdy už pěstouny budete. Jak pro vás, tak především pro svěřené dítě. Nezapomínejte také na své děti.

 • Není výjimečná ani varianta, kdy vaše rodina ještě není na náhradní rodičovství připravena. Pak je dobré vědět, že zákony počítají s tím, že se za pár let situace může změnit. Žádost proto můžete kdykoli stáhnout i znovu podat.
 • Posuzování žadatelů probíhá většinou individuálně, příprava ve skupinách.
 • Lektoři příprav mohou žadatele navštívit i doma, snaží se poznat postoje všech členů rodiny.

Lektory a psychology zajímají například:

 • Vaše motivace k přijetí dítěte.
 • Míra tolerance k jeho odlišnostem, hendikepům apod.
 • Připravenost vnímat specifika dítěte, které nezažilo jen pěkné věci
 • Schopnost zajistit mu nejen materiální, ale i citovou a výchovnou péči.
 • Připravenost rodiny k přijetí nových členů.
 • Vaše výchovné zkušenosti, dovednosti a přístupy.

Časový horizont:
Chce to trpělivost. Doba od okamžiku podání žádosti do ukončení psychické přípravy trvá průměrně rok.

Následuje…
Zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny.
To je ten papír, na který čekáte. Oficiálně jste v databázi náhradních rodičů. To však ještě nic neznamená.
Hledáme totiž rodinu pro dítě, nikoliv dítě pro rodinu. Nezapomeňte, musíte tady být vy pro něj.
Nastává fáze ČEKÁNÍ, jejíž délku nelze odhadnout.

Nebuďte smutní, pokud k zařazení nedojde, ne vždy je vaše rodina aktuálně připravena stát se náhradní rodinou. Myslete na to, co již máte.

5. Individuální provázení žadatelů

V našem kraji máme jednu specialitku. Můžeme být s vámi hned po vašem zařazení do evidence, když budete chtít. Můžeme vás provázet a podporovat v náročném období čekání a rozhodnování, zda dítě, které bylo do vaší rodiny vytipované přijmete.

Budeme s vámi i v době seznamování s dítětem a v době jeho přijetí. Budeme s vámi dokud si nenajdete doprovázející organizaci.

Spolupracujeme úzce s pracovníky krajského úřadu, kteří vedou jak evidenci dětí, tak evidenci žadatelů a je naší snahou a cílem vyhovět jak představám žadatelů, tak potřebám dítěte.

6. Seznámení

Seznamování může začít, když je vytipováno dítě, pro které by mohla být vaše rodina ta pravá. Kontaktuje vás pracovnice Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Popovídá si s vámi o dítěti, jeho historii, rodině. Řekne vám, kde se teď dítě nachází a kdo o něj pečuje. Zajistí s nimi první schůzku, abyste se mohli dozvědět více. (pěstouni na přechodnou dobu, pracovníci zařízení, kde dítě žije, ap.). Rozhodnete se, zda chcete dítě poznat.

 • Samozřejmě si můžete hned padnout do oka. Což ale neznamená, že si nového člena rodiny okamžitě odvezete. Seznamování je dlouhodobý proces. Řada setkání v prostředí, kde dítě žije. Nejdříve v přítomnosti dalších osob. Když jde všechno dobře, třetí osoba už není nutná, setkání je stále víc a prodlužují se. Přesná pravidla nejsou stanovena, vždy záleží na tom, jak je dítě připraveno a jak rychle funguje soudní systém.

7. Přijetí = nová rodina

Je to jasné. Můžete vytvořit rodinu! A znovu se ozvou zákony. Souhlas a spokojenost všech zúčastněných nestačí.

 • Je nutné podat návrh k soudu. (Pomůže vám s ním sociální pracovnice obecního úřadu, kde jste podávali žádost.)
 • Dítě můžete převzít pouze na základě soudního rozhodnutí.

Stojíte na dalším začátku. Musíte si na sebe zvyknout. Dítě nemusí chápat vaše rodinné zvyklosti, vy jeho. Chce to čas. Čím více, tím lépe.

 • Využijte peněžitou pomoc v mateřství a zůstaňte s dítětem doma. Je‑li mu méně než sedm let, legislativa to umožňuje. Je to jedno z nejdůležitějších období…
 • Obdobný proces čeká i žadatele o osvojení a pěstounskou péči na přechodnou dobu. Osvojitelé neuzavírají dohodu o výkonu pěstounské péče.

8. Dohody o výkonu pěstounské péče

Čeká vás poslední administrativní povinnost – uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče.

S kým? S některou z doprovázejících organizací.

 • Nevolte náhodně. Výběr si pečlivě promyslete. Každé dítě, každá pěstounská rodina je jiná. Je proto dobré vybrat organizaci, která bude nejlépe vyhovovat vašim konkrétním požadavkům a představám o pomoci. Jak se budou vaše potřeby vyvíjet, můžete k tomu přizpůsobovat i výběr organizace.
 • Když nevyberete vy, udělá to za vás obecní úřad. A ten ani při nejlepší vůli nemůže tušit, co přesně potřebujete.

Jak poznáte, že je organizace dobrá právě pro vás?

Nabídne vám:

 • Pomocnou ruku, kdykoli potřebujete.
 • Patrona, rodinného přítele a průvodce pěstounstvím v jednom, který s vámi bude v úzkém kontaktu. Proto dokáže případné problémy nejen rychle, dobře a s pochopením řešit, ale dokonce jim i předcházet.
 • Služby dalších odborníků v oblasti náhradní rodinné péče (soc. pracovnic, psychologů, psychoterapeutů).
 • „Neutrální půdu“ a mediátory pro schůzky s rodinou dítěte.

Osoby pověřené k uzavírání dohod o výkonu PP ke dni 11.12.2023 (formát pdf, velikost 136 kB)

Doprovázející organizace a nabízené služby pro pěstouny v Moravskoslezském kraji 2023 (formát pdf, velikost 3 MB)

Ověřené zdroje informací: