Výcvik Terapeutického rodičovství pro osvojitele v Ostravě

Pro osvojitele z našeho kraje otevíráme v únoru 2024 dlouhodobý výcvik.

Pravidelně vás informujeme o aktivitách, které jsou v rámci projektu „Profesionalizace systému péče o ohrožené děti v MSK“ realizovány na podporu náhradní rodinné péče.

Ovšem dnes přicházíme s něčím, co tady ještě nebylo!

Pro osvojitele z našeho kraje otevíráme v únoru 2024 dlouhodobý výcvik Terapeutického rodičovství, který vychází z nejnovějších poznatků neurobiologie a je postaven na základech terapie DDP (Dyadické vývojové terapie). DDP je určena pro rodiny s dětmi s nejistou attachmentovou vazbou a následky vývojového traumatu. Cílem výcviku je hlubší porozumění chování přijatých dětí a získání účinných nástrojů pro uzdravení a zdravý vývoj dětí.


Terapeutické rodičovství nechápeme jako nějakou přeměnu náhradního rodiče v terapeuta, ale můžeme jej definovat jako vědomé vytváření bezpečného vztahu a citového pouta mezi pečující osobou a dítětem, jehož podstatou je empatie. Při výchově je využíváno pevných hranic, které slouží k vybudování pocitu bezpečí. Vše sleduje jediný cíl a to, aby se dítě cítilo bezpečně a milováno a tím bylo dosaženo pozitivních změn v jeho prožívání a chování. Nejedná se o terapii dítěte poskytovanou odborníky z řad psychoterapeutů ani náhradními rodiči, ale o využití efektivních a vědomých postupů pro navázání bezpečného a hojivého vztahu, který dítě zažívá v každodenním kontaktu se svou pečující osobou. Snahou je také podpořit vědomé a konkrétní výchovné postupy, u kterých víme, proč je děláme a co je naším cílem.

Kurz proběhne v 18 setkáních po 3 hodinách (celkem tedy 54 hodin) v menší skupině, max. 12 náhradních rodičů. Skupina je uzavřena. Plánujeme otevřít dva běhy, proto pokud jste zájemci, kontaktujte nás na dejmedetemrodinu@msk.cz

Během setkáních se budeme více do hloubky věnovat výchově a efektivnímu přístupu k dětem v náhradní rodinné péči - tedy jak k dítěti přistupovat, jak jej smysluplně vychovávat a jak s ním komunikovat, jak zvládat krizové situace. Jaké postupy jsou vhodné, jak ustát případné afekty dítěte, včetně příkladů z praxe, atd. Kurz nabízí také možnost vlastní introspekce a zamyšlení se nad vlastním attachmentem a vnitřním nastavením, které pak ovlivňuje náš výchovný styl a přístup směrem k dítěti.

Kurz je pro účastníky zdarma (financování je zajištěno projektem „Profesionalizace systému péče o ohrožené děti v MSK“, reg. číslo CZ.03.02.02/00/22_006/0000162, který je spolufinancován z prostředků ESF v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu).

 

Výcvik Terapeutického rodičovství - rodina