Níže naleznete přehled subjektů s pověřením k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.

Přehled osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí na stránkách Moravskoslezského kraje