Níže naleznete přehled subjektů s pověřením k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.

Další informace najdete na stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.