Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Další informace a žádost, kterou je nutné podat, pokud se chcete stát pěstouny, získáte na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, podle místa Vašeho trvalého bydliště. Zde naleznete odkazy na jednotlivé sociální odbory příslušných obcí.