Pokud jste již pokročili ve svých úvahách o pěstounské péči, zapojte do dalšího zvažování partnera, děti a možná i širší rodinu (například prarodiče, sourozence). Ptejte se přátel, kolegů a známých, co si o myslí o Vašem nápadu stát se pěstounem.

Zkuste si upřímně, v klidu a s rozvahou odpovědět na následující otázky:

Co pěstounská péče znamená, pro mě, co pro partnera, co pro naše děti?
Zvládneme pečovat o přijaté dítě 24 hodin 7 dní v týdnu 365 dní v roce?
Přijmu dítě, které nebude splňovat mé očekávání a chová se jinak, nestandardně?
Jste schopni kontaktu s biologickou rodinou, přijmout ji jako součást dítěte? Zvládnete s ním hovořit o jeho rodině a tom, co již prožilo?
Byli byste schopni přijmout i dítě se zdravotním znevýhodněním, sourozeneckou skupinu nebo dítě jiného etnicity?
Jste ochotni věnovat čas teoretické i praktické přípravě k tomu stát se pěstounem? Omezit své pracovní nasazení v době seznamovaní s dětmi a po jejich přijetí, nebo s ním zůstat doma?
Jste nastaveni na týmovou spolupráci, být v pravidelném kontaktu s odborníky, sdílet své soukromí?

Pokud se chcete dozvědět více:

Vždy máte možnost si své rozhodnutí rozmyslet, všichni nemusí být pěstouny, pomáhat se dá mnoha jinými způsoby.