„Dítěti se vybírá rodina, nikoliv naopak“

Po Vašem zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny nastává období čekání, které nelze zcela časově ohraničit. Pokud jste souhlasili se zařazením do projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji“, můžete být v kontaktu s provázející osobou a tím i využití její individuální podporu.

Až budete vybráni pro konkrétní dítě, bude Vás kontaktovat pracovnice Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a seznámí Vás s dostupnými informacemi o dítěti a jeho rodině. Ve spolupráci s doprovázející osobou se můžete seznámit s dalšími informacemi o dítěti. Zdrojem jsou nejčastěji osoby, které nyní o dítě pečují (pěstouni na přechodnou dobu, nebo pracovníci zařízení, kde dítě žije). Tyto informace Vám pomohou se rozhodnout, zda chcete pokračovat a seznámit se s dítětem.

Seznamování je dlouhodobý proces, kdy jste s dítětem v kontaktu zpočátku za přítomnosti jiných osob. Setkání probíhají nejdříve v současném prostředí dítěte, postupně narůstá četnost a délka kontaktů a vzájemných setkávání. Proces seznamování může být různě dlouhý, vždy se přizpůsobuje individuálním potřebám konkrétního dítěte. Před rozhodnutím přijmout toto konkrétní dítě, by vždy měl proběhnout pobyt dítěte ve Vaší rodině.

Abyste se správně rozhodli, je třeba mít všechny dostupné informace.

 Využijte období seznamování s dítětem k přípravě na jeho přijetí. Zajistěte si informace o škole, školce ve Vašem okolí. Zkontaktujte dětského lékaře, vyberte si provázející organizaci. Načerpejte sílu a energii, budete ji potřebovat.