Příprava žadatelů o pěstounskou péči probíhá v Moravskoslezském kraji v Centru psychologické pomoci p. o. (v kraji je šest poboček Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava), kde budete pozváni. Budou Vám sděleny konkrétní termíny dalších setkání. Období podání žádosti a přípravy trvá přibližně 12 měsíců.

Obsahem individuálního psychologického posouzení a skupinové přípravy je:

  • Osobní charakteristika žadatele a psychický stav
  • Motivace k přijetí dítěte, tolerance ke specifikům přijatého dítěte
  • Schopnost zajistit péči o přijaté dítě naplňovat jeho základní potřeby
  • Aktuální stav rodinného systému, partnerského vztahu a připravenost členů rodiny
  • Vyrovnání se s vlastními životními ztrátami
  • Schopnost vytvářet s dítětem bezpečné vazby
  • Schopnost týmové práce ve prospěch přijatého dítěte
  • Míra pochopení a dovednosti rozvíjet identitu přijatého dítěte, vztahy s biologickou rodinou
  • Výchovné dovednosti, výchovné přístupy k přijatému dítěti

Je třeba počítat také s tím, že během přípravy Vás lektor může navštívit u Vás doma. Do celého procesu budou zapojeny i Vaše děti a osoby žijící ve Vaší domácnosti.

Pokud Vás psycholog nedoporučí, netrapte se tím. Psycholog pouze chrání zájmy dítěte. Bohužel ne každý člověk může být pěstounem. Je možné, že během přípravy sami zjistíte, že na pěstounství ještě nejste připraveni. Za pár let se situace může změnit. Svoji žádost můžete kdykoliv stáhnout i znovu podat.

Pokud z toho všeho, co bylo doposud zjištěno, nevyplynou žádná rizika, dojde k Vašemu zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny.

V rámci odborné přípravy budete také seznámeni s možností zapojení do projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji“ a tím i využití individuální podpory prostřednictvím provázejících osob bezprostředně po Vašem zařazení do evidence. V případě souhlasu se zapojením do projektu budete seznámeni s konkrétní provázející osobou, která Vám sdělí podrobné informace o projektu i nabízené podpoře. Doprovázející osoba se může stát Vaším průvodcem v posledních etapách cesty k přijetí dítěte. Bude Vám k dispozici v rámci osobních setkání, telefonických nebo mailových kontaktů a v čase, kdy skutečně budete poradenství a emoční podporu potřebovat.

Ztratíte naivní představy a možná i trochu svých ideálů, ale máte možnost získat informace a zkušenosti, které budete potřebovat…