Když jste se definitivně rozhodli přijmout dítě, je nutné podat návrh k soudu. S podáním návrhu Vám může pomoci sociální pracovnice obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kde jste si podávali žádost. Na základě vykonatelného, nebo pravomocného rozhodnutí soudu si dítě můžete převzít do své péče.

Tím teprve vše začíná.

Proces adaptace je jedním z nejdůležitějších období, neuspěchejte to. Naše legislativa umožňuje při přijetí dítěte do pěstounské péče, které nedosáhlo 7 let, čerpat peněžitou pomoc v mateřství. Je to ideální příležitost a prostor pro navázání vztahu s dítětem. Pokud to půjde, vyhněte se v prvních týdnech a měsících velkým změnám.

Sžívejte se.

Dejte čas sobě, dítěti i celé rodině, abyste si na sebe zvykli. Dítě někdy nemusí chápat zvyklosti Vaší rodiny a Vy zase nemusíte rozumět projevům jeho chování…

Několik praktických rad můžete získat v materiálu „První dny/týdny doma s dítětem přijatým do náhradní rodinné péče“.

První dny a týdny barva

První dny a týdny

Vzdělávejte se, obracejte se na odborníky, zkušené pěstouny, mluvte otevřeně s těmi, ke kterým máte důvěru.