Zvážili jste všechna pro a proti, a přesto chcete pokračovat na cestě k pěstounství, nastal čas absolvovat nezbytné formality. Neděste se! Není to sice procházka růžovou zahradou, ale když chcete řídit auto, také musíte vyplnit nezbytné papíry, projít přípravou a složit zkoušky.

Děti, které nemohou vyrůstat ve své rodině, toho většinou zažily příliš mnoho, proto není možné předat je do péče komukoliv. Pokuste se být otevřeni k lidem, které v procesu přípravy a zprostředkování potkáte, naslouchejte tomu, co říkají, a buďte upřímní sami k sobě.

1. Zajděte na úřad (obecní úřad obce s rozšířenou působností) dle Vašeho trvalého bydliště. Na každém sociálním odboru najdete někoho, kdo má náhradní rodinnou péči v náplní práce – sociální pracovnice Vám zodpoví další Vaše otázky, dá Vám příslušné žádosti a bude Vám nápomocná s jejich vyplněním. Pokud žijete s partnerem, běžte tam spolu, vždy je dobré přijímat informace společně.

2. K vyplněné žádosti (ta obsahuje mnoho osobních údajů, představy o přijatém dítěti a také souhlas se zpracováním osobních údajů) budete ještě potřebovat:

  • Vaši fotografii (může být i fotografie celé Vaší rodiny);
  • Doklad o státním občanství nebo o povolení pobytu k trvalému pobytu na území České republiky nebo o nepřetržitém přechodném pobytu na území České republiky po dobu nejméně 365 dnů;
  • Zprávu o zdravotním stavu, kterou získáte od svého praktického lékaře.

Dále bude zjišťováno:

  • Vaše trestní minulost;
  • Údaje o sociálních poměrech – sociální pracovnice obecního úřadu obce s rozšířenou působností Vás navštíví doma a probere s Vámi Váš záměr stát se pěstouny, Vaše představy o náhradním rodičovství a o dítěti, které byste chtěli do rodiny přijmout.

3. Zkompletovaná žádost je obecním úřadem, kde jste ji odevzdali, postoupena Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

Odborné posouzení provádí krajský úřad, který si může, v případě potřeby vyžádat další doplňující informace.

Součástí odborného posouzení je zhodnocení Vašeho zdravotního stavu, které provádí lékařka kraje. Ta posoudí, zda Váš zdravotní stav nevylučuje péči o přijaté dítě. A dále pak Vaše individuální psychologické posouzení a skupinová příprava. Ta je zajišťována Centrem psychologické pomoci, p. o.

Nenechte se odradit…