Chtěli byste pomáhat dětem, ale netroufáte si převzít zodpovědnost za dítě dlouhodobě, pak existuje možnost hostitelské péče…

Hostitelská péče jsou dlouhodobé a opakující se kontakty dítěte žijícího v dětském domově s rodinou či jednotlivci, kteří nejsou biologickými příbuznými dítěte. Nejčastěji je realizovaná u dětí starších 10 let, kterým se nedaří zprostředkovat pěstounská péče.

Účelem je poskytnout dítěti možnost navázat citový vztah, možnost zažít fungování běžné rodiny a vztahů v ní, zažít úspěch a rozšířit společenské zázemí dítěte.

Co mám udělat:

  • sehnat si další informace 
  • navštívit obecní úřad obce s rozšířenou působností, nebo nebližší dětský domov – požádat o zprostředkování kontaktu s dítětem
  • strpět některé formality, které jsou nutné k zajištění bezpečí dítěte – doložit opis rejstříku trestů, projít zhodnocením sociálních poměrů a krátkým odborným posouzením

Více najdete na stránkách organizace Děti patří domů, z. s. (Metodika přípravy HP (PDF, 3,16 MB))

Zájemci o získání více informací o HOSTITELSKÉ PÉČI mohou navštívit také Kluby pěstounů, které probíhají: