Každý kdo na základě rozhodnutí soudu přijme do péče dítě s úmyslem stát se pěstounem je povinen uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče. Výběr organizace je velmi závažným rozhodnutím. Pokud dohodu ve stanoveném čase neuzavřete, obecní úřad obce s rozšířenou působností upraví podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností svým rozhodnutím.

Výběru organizace věnujte náležitou pozornost. To co vyhovuje jiné rodině a dítěti, nemusí vyhovovat Vám. Každé dítě má jiné potřeby.

Dobrá organizace:

  • disponuje odborníky (zkušenými sociálními pracovnicemi, psychologem případně terapeutem se zkušeností v NRP)
  • má prostory pro realizaci kontaktu s biologickou rodinou
  • můžete se na ní obrátit v době, kdy to budete potřebovat

Na základě dohody je s Vámi pracovník organizace v osobním kontaktu, navštěvuje Vaši rodinu v domácím prostředí. Je s Vámi v úzkém vztahu a je Vám k dispozici, když jeho pomoc potřebujete. Účelem dohody je zajištění podpory a pomoci pěstounům při zajištění péče o přijaté děti a při řešení problémů i u vlastních dětí, pokud si to budete přát.

Držíme Vám palce.

Seznam doprovázejících organizací_2018 (formát pdf, velikost 1,956 MB)