Přednáška Jiřího Haldy

Přednáška Jiřího Haldy

Akce se opravdu vydařila. Kino Vesmír bylo naplněno do posledního místa.

Všichni návštěvníci před přednáškou zhlédli krátký spot k náhradní rodinné péči. Přítomným pěstounům bylo poděkováno za to, že nabízí náhradní domov dětem, které jej potřebují a těm, kteří o náhradní rodinné péči uvažují nebo by chtěli získat bližší informace, byla doporučena návštěva webu kampaně.