Kampaň dejme dětem rodinu je podpořena v rámci projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji“, reg. číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0000799. Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Projekt se svými aktivitami zaměřuje na podporu žadatelů o náhradní rodinnou péči a celkové rozšíření povědomí o možnostech náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem projektu je zajistit do roku 2018 zefektivnění a profesionalizaci procesu zprostředkování náhradní rodinné péče v rámci Moravskoslezského kraje prostřednictvím zvýšení počtu osob angažovaných v tomto procesu a nastavení fungujícího systému spolupráce zapojených subjektů. Záměrem Moravskoslezského kraje je prostřednictvím naplnění tohoto cíle dosáhnout pozitivního vlivu na počet dětí umístěných do náhradní rodiny.

 

Klíčové aktivity projektu:

  1. Provázení žadatelů o náhradní rodinnou péči
  2. Propagace a zvýšení informovanosti o náhradní rodinné péči
  3. Vzdělávání a supervize pracovníků náhradní rodinné péče v rámci krajského úřadu
  4. Vytvoření funkčního nástroje pro evidenci žadatelů a dětí v rámci procesu zprostředkování náhradní rodinné péče

 

Doba realizace projektu

1. 1. 2016 – 31. 12. 2018

 

Letáky ke kampani

Mezi další podpůrné aktivity, které mohou všem organizacím v rámci Moravskoslezského kraje pomoci v propagaci pěstounské péče v rámci kampaně „Dejme dětem rodinu” byly ve spolupráci s pracovní skupinou vytvořeny letáky.

Omalovánky

V rámci projektu Podpora a rozvoj NRP MSK, byly vytvořeny omalovánky na podporu NRP, které jsou volně ke stažení. Na jejich tvorbě se opět podílela studentka Veronika Bělešová.