V rámci projektu „Podpora a rozvoj NRP v MSK“ byla vytvořena pracovní skupina, která je složena ze zástupců obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a dětských domovů, dětských center a organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče. Hlavní činností skupiny je podpora, rozvoj a koordinace aktivit v rámci kampaně „Dejme dětem rodinu“.

Další pracovní setkání členů pracovní skupiny se uskuteční dne 3.12.2019.

Chcete-li se do kampaně zapojit, nebo potřebujete další informace, kontaktujte nás prosím na emailu dejmedetemrodinu@msk.cz.

Pracovní skupina NRP kontakty_201902 (formát PDF; velikost 570 kB)

Mezi další podpůrné aktivity, které mohou všem organizacím v rámci Moravskoslezského kraje pomoci v propagaci pěstounské péče v rámci kampaně „Dejme dětem rodinu” byly ve spolupráci s pracovní skupinou vytvořeny letáky.