O nás

FILOZOFIE KAMPANĚ

V rámci kampaně se zapojené subjekty snaží, prostřednictvím různých osvětových aktivit, informovat odbornou, ale především laickou veřejnost o oblasti náhradní rodinné péče, podpořit její rozvoj a v ideálním případě také získat nové zájemce, kteří by nabídli potřebným dětem náhradní rodinu.

Více o pěstounství

Naše vize a hodnoty

Naším cílem je umožnit dětem, které nemohou vyrůst ve své rodině, prožít své dětství v přirozeném rodinném prostředí.
Proto se snažíme zvyšovat efektivitu a profesionalizaci systému zprostředkované náhradní rodinné péče v našem kraji.

Podporujeme a rozvíjíme aktivity ke zvyšování informovanosti laické a odborné veřejnosti, a také aktivní vyhledávání zájemců o náhradní rodinnou péči – konkrétně pěstounů.

Jak podat žádost

Historie

2019
fotka_cely_tym

Zapojení organizací a institucí je stále větší. Ve velké míře jsou pořádány besedy o náhradním rodičovství a Moravskoslezský kraj pořádá již potřetí Den pěstounství.

2017
2017

Průlomový rok, kdy Moravskoslezský kraj uspořádal první Den pěstounství v Ostravě, Dolní oblasti Vítkovice z.s.

2012
2012

Moravskoslezský kraj zahajuje realizaci projektu, jehož součástí je i podpora kampaně „Dejme dětem rodinu.“ Výrazně měníme styl a formu kampaně. Aktualizujeme webové a facebookové stránky.