Kniha „Děti srdce“ – beseda

Kniha „Děti srdce“ – beseda

V knihovně Petra Bezruče v Opavě proběhly hned 2 besedy ke knize Děti srdce.

První beseda byla pro děti ze Speciální základní školy pro zrakově postižené.

Autorka dala dětem hádanky, díky kterým měly získat písmena, ze kterých složily slovo RODINA. Následně se snažily definovat slovo RODINA.

Některé děti speciální školy jsou klienty dětského domova nebo v náhradní rodinné péči. Autorka při prezentaci knihy Děti srdce vysvětlila, proč má zrovna tento název.

Při druhé besedě, která byla určena pro žáky druhých tříd, autorka dětem představila knihu, která se nedá jen tak koupit, stejně jako se nedá koupit místo v něčím srdci. Povídali si o dětech, které nemají vlastní rodiče, a přečetla dětem ukázku z knihy. Dětem se povídání o andělech a malém Viktorovi moc líbilo. Na závěr knihu i s propagačními materiály předala autorka paní učitelce, která slíbila, že ji dětem dočte. Děti dostaly rovněž zvětšenou osmisměrku vhodnou ke společnému luštění.