Kniha „Děti srdce“ – beseda

Kniha „Děti srdce“ – beseda

V obecní knihovně v Albrechticích proběhla beseda ke knize Děti srdce s žáky 2. třídy základní školy. Děti si s autorkou povídaly o tom, co si představují pod slovem rodina, a o tom, že jsou děti, o které se rodiče nemohou starat. Autorka představila dětem knihu Děti srdce, kterou na závěr společně s propagačními materiály a vytištěnou osmisměrkou s pojmy z náhradní rodinné péče věnovala třídní učitelce.

Při besedě děti dostaly hádanky a následně určovaly, kterými počátečními písmeny začínají uhodnutá slova (Akvárium, Rok, Oheň, Nos, Drak, Indián). Počáteční písmena vytištěná na velkém tvrdém papíře vybrané děti držely nad hlavou a ostatní se pokoušely hledat slovo, které se z těchto písmen dá složit. S nápovědou se jim podařilo složit slovo RODINA.