Kniha „Děti srdce“ – beseda

Kniha „Děti srdce“ – beseda

Dne 16.9. proběhly 3 besedy spojené s představením knihy Děti srdce a pasováním žáků druhých tříd ZŠ Rychvald na čtenáře.

Autorka si s dětmi povídala o dětech, které nemají rodiče. V jedné skupince byl chlapec, jehož otec vyrůstal dětském domově a pak si ho vzali do péče jeho současní prarodiče. O tento rodinný příběh se podělil s ostatními.

Autorka dětem knihu stručně představila, přečetla krátkou ukázku a spolu s propagačními materiály knihu předala knihu vždy třídní učitelce s tím, že si ji mohou ve třídě přečíst.