Kniha „Děti srdce“ – beseda

Kniha „Děti srdce“ – beseda

Dne 15.6. proběhly na ZŠ Kardinála Františka Tomáška ve Studénce 2 besedy ke knize Děti srdce.

První beseda byla pro žáky dvou druhých tříd. Autorka jim přečetla úryvek z knihy a povídala si s nimi o termínech z osmisměrky, která je v knize. Každá třída dostala zvětšenou osmisměrku, kterou si mohou žáci později společně vyluštit.

Druhá beseda byla pro žáky dvou prvních tříd. Děti si s autorkou povídaly o tom, co si představují pod pojmem rodina a o dětech, které rodinu nemají. Autorka se zmínila o náhradní rodině a o tom, že děti, které nemají rodiče, mohou slavit druhé narozeniny v den, kdy se dostanou do péče někoho, kdo je má rád. Narodí se v srdci někoho, proto se i kniha jmenuje Děti srdce. Nikdo z dotázaných dětí neznal nikoho, kdo nemá rodiče.