Kniha „Děti srdce“ – beseda

Kniha „Děti srdce“ – beseda

Na ZŠ Butovická ve Studénce proběhly 26.5. hned dvě besedy věnované knize Děti srdce. Besedy byly určeny žákům 2. a 3. třídy této školy.

Knihu dětem představila sama jejich autorka. Přečetla ukázku z knihy a společně s dětmi luštila osmisměrku, obsahující pojmy vztahující se k náhradní rodinné péči. Jednotlivé pojmy si následně s dětmi objasňovali. Překvapivé např. bylo to, že jedno z dětí 2. třídy dokázalo ostatním spolužákům moc hezky vysvětlit, co je to babybox.

Učitelky jednotlivých tříd dostaly na závěr knihu jako dárek. Obě se shodly na tom, že se jim kniha velice líbila a i je „chytla za srdce“. Přislíbily, že dětem příležitostně přečtou po částech celou knihu.