Kniha „Děti srdce“ – beseda

Kniha „Děti srdce“ – beseda

Dne 3.9.2020 proběhly s dětmi Základní školy v Rychvaldě hned 4 samostatné besedy. Tři z nich byly v Městské knihovně a jedna v objektu ZŚ Václav.

Nejprve byly děti seznámeny s prací spisovatele, co všechno může spisovatel vymyslet a napsat. Kromě pohádek a příběhů také veršované hádanky. Děti dostávaly hádanky a měly určit, kterým písmenem odpověď začíná. Sešla se jim písmena O D R I N A. Děti přemýšlely, jaké slovo by se z těchto písmen dalo poskládat. S malou nápovědou (byli to čerství druháčci) našli slovo RODINA.

Děti si se spisovatelkou povídaly o tom, co je to rodina. Děti kromě rodičů uváděly i prarodiče a širší příbuzenstvo. Následně se spisovatelka zeptala, jestli vědí, že jsou i děti, které rodinu nemají, a představila jim knihu Děti srdce. Prozradila jim, že kniha dostala tento název proto, že jsou děti, které se narodí dvakrát. Jednou fyzicky a podruhé v srdci těch, kteří je milují a chtějí se o ně starat. Přečetla dětem krátkou ukázku o andělech a jejich srdečním detektoru. Jednotlivé příběhy už si děti budou moci přečíst s paní učitelkou ve škole, protože dostali knihu spolu s propagačními materiály jako dárek. Mezi propagačními materiály myla např. i zvětšená osmisměrka, v níž se skrývají pojmy náhradní rondinné péče jako ADOPCE, RODINA, BABYBOX, PĚSTOUNI,  kterou si budou moci ve škole vyluštit a prostřednictvím knihy se s těmito pojmy nenásilným způsobem seznámit.