Kniha „Děti srdce“ – beseda

Kniha „Děti srdce“ – beseda

9.3.200 proběhly dvě besedy v Městské knihovně Havířov, pobočka Horní Suchá pro žáky 1. ročníků ZŠ.

Děti v diskusi věděly, co je to dětský domov a znaly i pojem babybox. Povídaly si s autorkou o lidech s otevřeným srdcem a o andělech, kteří v pohádkové knížce pomáhají najít dětem náhradní rodinu.

Děti hádaly hádanky a měly za úkol určit, kterým písmenem odpověď začíná. Takto získaly písmena: O D R A N I a děti měly za úkol z těchto písmen sestavit smysluplné slovo. Našly slovo RODINA.

Učitelům byla předána kniha a taška s propagačními předměty.