10
Zář
Klub pěstounů
16:00
10. 09. 19

Rodinné centrum KAŠTÁNEK,z.s., Ukrajinská 1533, Ostrava-Poruba pořádá “Klub pěstounů”, kde proběhne přednáška s následnou diskusí na téma  “Potřeby pěstouna – jak mě vnímá okolí

více ˃˃