Den sociálních služeb, Frýdlant nad Ostravicí

Den sociálních služeb, Frýdlant nad Ostravicí

Den sociálních služeb, Frýdlant nad Ostravicí, 13.09.2018

Dne 13.09.2018 pořádal odbor sociálních věcí Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí již šestý ročník Dne sociálních služeb, zdraví a prevence. V informačním stánku kampaně Dejme dětem rodinu měli občané možnost se také více dozvědět k náhradní rodinné péči, zejména k pěstounské péči a k další pořádané akci – besedě k náhradní rodinné péči. Počasí přálo, zaznamenali jsme velkou účast i spokojenost jak na straně prezentujících organizací, tak návštěvníků.