Den pro rodinu spojený s oslavou pěstounství

Den pro rodinu spojený s oslavou pěstounství

V sobotu 17. srpna 2019 uspořádalo Centrum pro rodinu Sluníčko, za podpory Moravskoslezského kraje, „Den pro rodinu spojený s oslavou pěstounství“ v areálu Sboru dobrovolných hasičů v Horní Suché. Akce nabídla rodinám možnost strávit společně volný čas a vzájemně spolupracovat při plnění jednotlivých soutěžních úkolů jako je chytání ryb, malování na obličej nebo střílení z vodní pistole. Kromě soutěžních stanovišť spočívala akce také v osvětě, kdy na návštěvníky čekal kvíz týkající se náhradní rodinné péče a graficky zpracované statistiky vypovídající o nutnosti hledat nové pěstouny. Vyplněné kvízy vyhodnocovaly sociální pracovnice Poradny pro rodiny s dětmi Sluníčko, které také odpovídaly na dotazy. Odměnou byla účastníkům výroba kovových placek, skákací hrad a šlehačkové trubičky, které si mohli sami naplnit.