Setkání dětí a rodin na Prašivé

První prázdninový den proběhlo tradiční setkání dětí a rodin na Prašivé, za účasti Centra pro rodinu a sociální péči

Setkání dětí a rodin na Prašivé 1

Mottem celého dne bylo téma Sdílej naději. V jeho duchu se nesl úvodní program v areálu Kamenité ve Vyšních Lhotách, ale hlavně 26 stanovišť, která byla připravena v blízkosti kostela sv. Antonína na hoře Prašivá.

Ačkoliv zpočátku bylo nebe zatažené a předpověď počasí různorodá, v průběhu dne se vyjasnilo a oteplilo, takže přes tisíc účastníků prožilo obohacující den naplněný nadějí.

Společný program byl zahájen v areálu Kamenité. Účatníkům byla představena 15letá dívenka Agáta, která je pro těžké zdravotní postižení odkázána na pomoc ostatních. A právě Centrum pro rodinu a sociální péči se stalo nositeli naděje pro ni. Příspěvkem do finanční sbírky pomohou její rodině uhradit rehabilitační péči a náročná terapeutická cvičení. Program v areálu Kamenité byl zakončen společnou mší svatou, kterou celebroval biskup Martin David. Také on nás vybídl ke sdílení naděje: Úkolem každého z nás je sdílet naději, například pomocí druhému, účastí na radostech i starostech našich blízkých nebo obyčejným úsměvem.

Po skončení mše svaté se účastníci vydali na cestu na Prašivou. Na vrcholu pak propuklo všemi očekávané sdílení naděje všemožnými způsoby. Na jednom ze stanovišť byly pro zájemce k dispozici materiály k náhradní rodinné péči a během výroby telefonních sluchátek z kelímků od jogurtů měli možnost získat informace k pěstounství, hostitelské péči i osvojení. Věříme, že si každý na akci našel to, co potřeboval a svou zkušenost přenese do každodenního života.

Setkání dětí a rodin na Prašivé 2
Setkání dětí a rodin na Prašivé 3