1. 2. 2022

Raná péče je dostupná v celém Moravskoslezském kraji

Nemusíte se bát přijmou dítě se zdravotním znevýhodněním, v našem kraji jsou služby, které vám budou nápomocny.

Když se rodičům narodí dítě se zdravotním postižením,
je to pro ně nelehká situace. Avšak nemusí jí čelit sami,
mají k dispozici profesionální podporu rané péče.

Přinášíme vám interaktivní leták s přehledem poskytovatelů rané péče v Moravskoslezském kraji.