Přinášíme ohlédnutí za besedou ve Frýdlantu nad Ostravicí

Dne 13. 10. 2022 pořádal Odbor sociálních věcí Městského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí, v městské knihovně Besedu k náhradní rodinné péči.

Besedě předcházela rozsáhlá informační kampaň – články v obecním tisku, plakáty a dokonce i vysílání v TV Polar – Frýdlantský miniexpres.

Se zájemci o náhradní rodinnou péči hovořily dvě zkušené pěstounky, které informovaly o rozdílech mezi osvojením, pěstounskou péčí na přechodnou dobu a pěstounskou péčí tzv. dlouhodobou. O tom, jak se stát náhradním rodičem a co je nutné pro to absolvovat. Účastníkům besedy také sdělovaly zajímavé historky a zkušenosti z  vlastní péče o přijaté děti. Představila se i pracovnice odboru sociálních věcí, která přijímá žádosti o náhradní rodinnou péči na úřadě a vysvětlila, jaký je proces přijetí žádosti a jaké dokumenty je potřeba vyplnit. Rovněž byl prostor pro zodpovězení všech dotazů.

Na besedě se hodně diskutovalo, čas běžel a beseda se protáhla téměř na tři hodiny. Účastníci besedy obdrželi propagační materiály a informace ke všem typům náhradní rodinné péče.

Přinášíme ohlédnutí za besedou ve Frýdlantu nad Ostravicí