Přinášíme ohlédnutí za besedou v Novém Jičíně

V rámci projektu Profesionalizace systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji, se uskutečnila další z mnoha plánovaných besed.

Beseda se konala dne 24. 2. 2023 na Mendelově střední škole v Novém Jičíně, obor veřejnosprávní činnost. Besedu přibližně s 20 studenty čtvrtého ročníku vedly Renata Skarková a Miroslava Křížová. Beseda probíhala interaktivní formou. Studenti se zapojovali a kladli otázky. Např. se zajímali, jestli si může cizí státní příslušník požádat o náhradní rodinnou péče, význam a pravomoc zákonného zástupce. Diskutovali jsme v jakém věku máme sdělit dítěti, že je osvojené.

Zájem studentů o besedu nás potěšil.

Akce je/byla spolufinancována z fondů EU.