Ohlédnutí za orlovskou besedou

Dne 4. 10. 2022 proběhla akce v rámci města Orlová, která nesla název Orlová všem generacím.

Jednalo se především o den, kdy se prezentovaly sociální služby města spolu s dalšími službami, které jsou nabízeny občanům. 
Sdružení pěstounů ELIA, z.s. se jako organizace rozhodla zapojit a u této příležitosti propagovat kampaň Dejme dětem rodinu. Akce původně měla probíhat ve venkovním prostranství, nicméně s měnícím se počasím se akce přesunula do Domu kultury města Orlová. Každá služba měla k dispozici stůl, kde bylo možné rozložit propagační materiály. Zájemci, kteří přišli na tuto akci, měli tak možnost si pročíst materiály, které propagovaly pěstounskou péči i kampaň. Několik z nich projevilo také zájem si o dané problematice pohovořit či sdělovali zkušenosti ze svého okolí či rodinného kruhu. Některé debaty byly velice přínosné a zajímavé. Letáčky kampaně a propagační materiály jsme poskytly taktéž učitelkám mateřských škol, zájemcům z řad jiných sociálních služeb, kde by propagace měla smysl, ale také kolemjdoucím zájemcům. Akce proběhla v příjemném duchu a atmosféře.

Ohlédnutí za orlovskou besedou