Nominace na ocenění pěstounů

V září 2022 proběhne ocenění náhradních rodičů. Nominovat pěstouny můžete do 30. 6. 2022.

Moravskoslezský kraj bude pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast pana Jiří Navrátila v měsíci září 2022 realizovat aktivity zaměřené na propagaci náhradní rodinné péče v rámci „Dnů rodin“.    
Moravskoslezský kraj si je vědom toho, že pěstounství vykonávají lidé, kteří jsou ochotni více dávat než dostávat a za toto by měli být všichni oceněni.

  • S propagací náhradní rodinné péče bezesporu úzce souvisí i projev uznání pěstounům, kteří věnují péči a čas těm dětem, které nemají to štěstí a nemohou z různých důvodů vyrůstat ve vlastní biologické rodině.
  • Moravskoslezský kraj se rozhodl stejně jako v předchozích letech ocenit vybrané pěstouny za jejich dosavadní přínos a nasazení v oblasti náhradní péče.
  • Oceněni budou tři pečující náhradní rodiče, kteří si uznání náležitě zaslouží zejména za jejich aktivní přístup a odhodlání v rozvoji náhradní rodinné péče.
  • Předávání ocenění proběhne u příležitosti Dnů rodin.

Moravskoslezský kraj se obrací na širokou veřejnost, aby nominovala pěstouny, které zná ze svého okolí a u nichž se domnívá, že si za svou výjimečnost zaslouží být nominováni. Své nominace může veřejnost zasílat do 30. 6. 2022 na e-mailovou adresu renata.seveckova@msk.cz. K nominaci je nutné uvést krátký příběh, který vystihne dané pěstouny a jejich snahu, rovněž kontaktní údaje (jméno, telefonní a e‑mailové spojení).