Střední zdravotnická škola Frýdek-Místek

Máme za sebou další besedu

Nadále podporujeme povědomí o náhradní rodinné péči mezi studenty.

V rámci projektu Profesionalizace systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji, se dne 24. 1. 2023 uskutečnila beseda ve Střední zdravotnické škole, ve Frýdku-Místku. Besedu, s přibližně 50 studenty z třetího a čtvrtého ročníku v oboru sociální činnost, vedly zkušené pěstounky Miroslava Křížová a Renata Skarková.

Beseda byla pro jeden ročník rozdělena do dvou vyučovacích hodin a probíhala interaktivní formou. Studenti měli znalosti a povědomí o náhradní rodinné péči. Dokázali vyjmenovat všechny formy NRP, od jakých rodičů se nacházejí děti v evidenci na Krajském úřadě. Zapojovali se do povídání a kladli otázky, byli komunikativní a otevření. Zajímali se o význam přechodné pěstounské péče, kterou hodnotili velice pozitivně. Se studenty jsme diskutovali nad tím, proč osvojitelé mají povinnost sdělit přijatému dítěti, že se jim nenarodilo. Dále studenty zajímala čekací doba od podání žádostí, až po svěření dítěte do péče. Do diskuse se zapojovaly i paní učitelky. Studenti se svěřovali ze zkušenostmi z NRP.

Jejich zájem o náhradní rodinnou péči byl pro nás mile překvapující.

Akce je/byla spolufinancována z fondů EU.

Máme za sebou další besedu