Centrum aktivních seniorů, Anenská 2477, Místek

Máme za sebou další besedu

Dne 21. 9. 2022 proběhla v prostorách Centra aktivních seniorů další z plánovaných Besed o náhradní rodinné péči.

Pracovnice Odboru sociálních služeb ve Frýdku-Místku uvítaly všechny účastníky akce a nabídly možnost občerstvit se teplým nápojem.
Besedu uváděly dvě zkušené pěstounky, které s účastnicemi hovořily o náhradní rodinné péči. Interakci zahrnovaly poznatky o procesu před zařazením zájemců do systému, jednání s různými pracovníky, se kterými budoucí pěstouni přicházejí v různých fázích do styku. Probíralo se přijetí dítěte a vymezovaly rozdíly mezi pěstouny na přechodnou dobu a pěstouny dlouhodobými. Diskutovalo se o dětech, které bývají nejčastěji zájemcům svěřovány, jejich potřebách a kompetencích potřebných pro péči o ně. S tím se pojily také obecné informace o biologických rodičích těchto dětí, jejich osobních a rodinných anamnézách, rodičovských kompetencích i příčinách, proč nemohou o své děti pečovat.

Dvě hodiny byly nabité informacemi a poznatky, dotazy a připomínkami všech přítomných. Účastníci odcházeli vybaveni propagačními materiály a mnoha tématy, která ještě při odchodu mezi sebou diskutovali.

Máme za sebou další besedu 1