23. 2. 2023
10:00
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava – Mariánské Hory

Konference k projektu Pěstounská péče příbuzných

Přijměte naše pozvání na konferenci k projektu Pěstounská péče příbuzných.

Vážení přátelé,

projekt Centra psychologické pomoci PĚSTOUNSKÁ PÉČE PŘÍBUZNÝCH, který je realizován za finanční podpory Nadace Sirius, se blíží do finální části.

Úplným závěrem bude konference, která proběhne dne 23. 2. 2023, v čase od 10 do 15 hodin (9:00 – 10:00 prezence účastníků), v prostorách Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální na adrese Zelená 2824/40A, Moravská Ostrava.
Prosíme rezervujte si v diářích tento termín.

Cílem konference bude seznámení se všemi částmi projektu, tedy s výzkumným šetřením a jeho závěry, vytvořenou novou metodou práce, jenž reagovala na závěry výzkumného šetření, a tedy na potřeby budoucích příbuzných pečujících osob, i praktickým ověřením nové metody ve čtyřech krajích. Zjištění a závěry chceme souhrnně prezentovat právě na avízované konferenci. S dosud vytvořenými materiály v rámci projektu se můžete seznámit.

Na konferenci vystoupí zástupci Sociofaktoru, kteří realizovali výzkumné šetření, tvůrci metodiky doprovázení před doprovázením, přímí aktéři pilotního ověřování, tzn. pracovníci doprovázejících organizací, OSPOD a také pečující osoby.

Podrobné informace s pozvánkou a registrací.

  • Odborný garant projektu – PaedDr. Zdeněk Moldrzyk
  • Na konferenci jsou srdečně zváni zástupci z řad odborníků i laické veřejnosti.
  • Těšíme se na setkání