21. 1. 2022

Kniha Děti srdce – beseda

Proběhla beseda ke knize Děti srdce

Dne 18.10.2021 proběhly v Orlové hned dvě besedy ke knize Děti srdce.

První beseda se uskutečnila v Městské knihovně Orlová v 9.00 hod.  a byla určená pro žáky třetích ročníků ZŠ. Autorka představila knihu, přečetla ukázku a darovala škole knihu spolu s propagačními materiály. Besedy se zúčastnily dvě třetí třídy. Každé z nich darovala autorka i zvětšenou osmisměrku s pojmy náhradní rodinné péče.

Druhá beseda v 10 hod. byla určena pro žáky čtvrtých tříd. Autorka jim vyprávěla, že napsala knížku Vánoční hvězda a splněná přání, která je o holčičce z dětského domova. Ta kniha se na Krajském úřadu líbila lidem, kteří se starají o děti, kteří nemají vlastní rodiče, a proto byla autorka požádána, aby napsala knížku pohádek pro děti, které jsou v pěstounské péči. Tak vznikla kniha Děti srdce.

Čtvrťáci už jsou poměrně dobře informovaní, věděli, co je to náhradní rodinná péče, dětský domov i baby box. Pomocí hádanek hledali písmena a z nich pak sestavili slovo RODINA. Knihu Děti srdce pak autorka darovala oběma třídám, aby si ji mohli přečíst celou.