11. 4. 2023
16:00
Rodinné centrum KAŠTÁNEK,z.s., Ukrajinská 1533, Ostrava-Poruba

Klub pěstounů

Magistrát města Ostravy ve spolupráci s RC KAŠTÁNEK pořádá Klub pěstounů na téma Finanční gramotnost nejen u dětí.... s lektorkou Bc. Blankou Dombrovskou, DiS.

V rámci každého Klubového setkání jsou diskutována zajímavá témata pro praktické využití v běžném životě rodiny s akcentem na náhradní rodinnou péči. V rámci besedy bude také dán prostor pro dotazy a náměty.

Vstup a hlídání dětí ZDARMA (pro pěstouny jejichž doprovázející organizací je OSPOD Magistrátu města Ostravy), ostatní 250 Kč/osoba.

Zájemci se mohou hlásit u paní Folvarčné na tel. 776 689 751 nebo na e‑mail rc-kastanek@seznam.cz.