Je za námi Orlovský jarmark

V sobotu 24. 6. pořádalo Město Orlová Orlovský jarmark

Akce to byla velmi zdařilá, účast občanů byla hojná, zastavovali se u stánku, kde obdrželi letáky a informace ohledně náhradního rodičovství.
Zastavili se i stávající pěstouni, a probíhaly diskuze o pěstounství a o dětech.

Orlovský jarmark 1
Orlovský jarmark 2
Orlovský jarmark 3