Beseda ve Frenštátě pod Radhoštěm

Beseda ve Frenštátě pod Radhoštěm

Pro všechny, kteří se chtěli dozvědět jaký je systém náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji a pro všechny, kteří někdy uvažovali o tom, že nabídnou domov dítěti, které nemůže vyrůstat ve své rodině i pro všechny ostatní se dne 12. 6. 2019 v odpoledních hodinách v prostorách Kulturního střediska – Domu Kultury ve Frenštátě pod Radhoštěm ve spolupráci s Charitou Frenštát pod Radhoštěm a Kampaní Dejme dětem rodinu konala beseda k tématu náhradní rodinné péče. Vzhledem k horkému počasí nebyla účast na besedě hojná, o to více byla tato beseda komorní a individuální k potřebám všech zúčastněných. Kromě informací o formách náhradní rodinné péče, legislativě a procesu přípravy, posuzování a zařazení do evidence žadatelů na Krajském úřadě se účastníci besedy zajímali o naše osobní zkušenosti s přijatými dětmi.