Beseda se studenty

Beseda se studenty

V rámci projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji se dne 20. 9. 2018 uskutečnila beseda na Střední odborné škole waldorfské v Ostravě, kterou vedly pracovnice projektu Petra Galejová a Jitka Zárubová. Besedy na téma náhradní rodinné péče se zúčastnilo asi 25 studentů čtvrtého ročníku. Ačkoliv se studenti ještě v rámci výuky tématu náhradní rodinné péče podrobně nevěnovali, tak měli zpravidla reálný náhled na to, jaké děti se dostávají do pěstounské péče a do osvojení, měli přehled o formách náhradní rodinné péče apod. Studenti se do diskuse aktivně zapojovali, kladli průběžně dotazy. Studenti získali také informace o kampani Dejme dětem rodinu.