Beseda k náhradní rodinné péči

Beseda k náhradní rodinné péči

Beseda k náhradní rodinné péči, Frýdlant nad Ostravicí, 13.09.2018

Dne 13.09.2018 v době od 17:30 hodin pořádal Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor sociálních věcí, ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a Kulturním centrem Frýdlant nad Ostravicí, příspěvkovou organizací, besedu k náhradní rodinné péči v rámci kampaně Dejme dětem rodinu. Beseda se uskutečnila v Městské knihovně Frýdlant nad Ostravicí za velké podpory vedoucí knihovny. Zdejší OSPOD s předstihem o besedě informoval v místním tisku, osloveny byly také obce správního obvodu a letáčky distribuovány do všech obecních knihoven. V rámci akce Dne sociálních služeb, která besedě předcházela, byla také část letáčků roznesena do schránek občanům města Frýdlant nad Ostravicí. I přesto nás překvapila poměrně hojná účast. Besedy se zúčastnilo 17 občanů, kteří se zajímají o náhradní rodinnou péči. Lektorky z Krajského úřadu MSK poskytly poutavý výklad obohacený o osobní zkušenosti s pěstounskou péči a odpovídaly na dotazy občanů. Rozproudila se živá diskuse, beseda dokonce musela být prodloužena nad plánovanou dobu. Zájmem občanů jsme byli velice potěšeni a domníváme se, že ve správní oblasti MěÚ Frýdlantu nad Ostravicí máme stále dostatek potencionálních zájemců o pěstounskou péči. Pro velký zájem uvažujeme o opakování besedy v příštím roce.