BESEDA K NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

BESEDA K NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

Na začátku října 2021 se ve Frýdku-Místku po roční pauze opět konala Beseda o náhradní rodinné péči. Do její organizace se ochotně zapojila také Městská knihovna Frýdek-Místek, která pro tuto příležitost poskytla příjemné prostředí Modrého salonku ve 3. podlaží své místecké pobočky.

Pracovnice Odboru sociální péče Frýdku-Místku před zahájením vítaly návštěvníky akce – dostavila se řada zájemců o toto téma. Návštěvníci měli také možnost se občerstvit teplým nápojem, který byl součástí nabídky Knihovny F-M.

Celou besedu vedly 2 zkušené pěstounky, které během svého výkladu provedly zájemce celým procesem přijetí dítěte do náhradní rodinné péče od první myšlenky až ke každodenní péči. Popsaly různé typy náhradní rodinné péče, proces před a po zařazení mezi žadatele o NRP a vše prokládaly vlastními zkušenostmi z praxe. Posluchači tak měli možnost nahlédnout do života dlouhodobých pěstounů i pěstounů na přechodnou dobu a zjistit odpověď na otázku „proč není výchova dítěte v NRP stejná jako u vlastních dětí“. Také zájemci o osvojení mohli získat několik rad nejen o péči o dítě. Ve svém vyprávění přednášející pěstounky upozornily také na některé situace, do kterých se mohou dostat a nastínily, jak se s nimi vyrovnat.

Posluchači měli i během povídání možnost se hlásit o slovo a dotazovat se na vše, co je zajímá, čehož při této besedě hojně využili. Po celou dobu se zájemci doptávali a diskutovali o odborném
i laickém pohledu na náhradní rodinnou péči a o její provázanosti s každodenním životem.

Po téměř třech informačně nabitých hodinách se všichni postupně rozloučili vybaveni propagačními materiály a, jak věříme, také mnoha podněty k zamyšlení.