BESEDA K NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

BESEDA K NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

Dne  26. 9. 2021 se v komunitním centru „Dům farní rodiny“ v Soběšovicích uskutečnila beseda o náhradní rodinné péči v našem kraji.  Účastníci se tak měli možnost dozvědět nejen o formách náhradního rodičovství, ale i o tom jak se stát pěstounem. Velkým tématem pak byly potřeby dětí, které do náhradních rodin přicházejí.