BESEDA K NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

BESEDA K NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

Beseda ve Frýdlantu nad Ostravicí proběhla dne 23.09.2021 v příjemném prostředí naší městské knihovny. Přestože slunečné počasí lákalo spíše ven, cestu do knihovny na besedu si zvolilo poměrně dost zájemců. Příchozí občany problematika náhradní rodinné péče zjevně zaujala a aktivně se dotazovali. Všichni zájemci obdrželi od sociální pracovnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí vytištěné informační letáky i propagační materiály k problematice náhradní péče, včetně odkazů na stránky www.dejmedetemrodinu.cz. Byli také informováni o nově vytvořené sérii video spotů i o tom, že další Besedu k NRP v nejbližším termínu pořádá Magistrát města ve Frýdku-Místku. Po skončení besedy se někteří občané vyjádřili sociální pracovnici, že ji hodlají kontaktovat, snad se tedy můžeme těšit i na nové žadatele o náhradní rodinnou péči.