Beseda k „Náhradní rodinné péči“

Beseda k „Náhradní rodinné péči“

Ve čtvrtek 5. 3. 2020 proběhly v Mateřské školce Zámostní dvě krátké besedy s dětmi. S dětmi jsme si povídali o tom, proč je pro dítě důležité mít mámu a tátu a také o tom, že některé děti mají mámu a tátu, kterým se nenarodily.