21.11. 2021 proběhla Beseda o náhradní rodinné péči

V Moravskoslezském kraji najdeme každoročně nový domov bezmála stovce dětí!

Zajímá Vás, co prožívají děti, které v rodině vyrůstat nemohou?
Chcete se dozvědět víc o tom, co potřebují, po čem touží a jak je možné jim pomoci?
Myšlenka pěstounství Vás nadchla a rádi byste se dozvěděli více?

Dne 21.11. 2021 se v pastoračním centru kostela sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu konala Beseda k náhradní rodinné péči. Zájemcům byl představen celý proces NRP, od podání žádosti až po přijetí dítěte do nové rodiny. Během sdělování informací se rozvinula živá diskuse, kdy se účastníci zajímali o formy NRP. Mimo jiné je zaujala i hostitelská péče a důkladně jsme probrali práci pěstounů na přechodnou dobu. Zájemcům byli nabídnuty propagační letáky, u kterých jsme odpovídaly na individuální dotazy.


Děkujeme knězi Vítězslavu Řehulkovi za milé přijetí a pozvání.