V rámci projektu “Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II”, vytvořilo MPSV videospot Sociální práce a pěstounská péče. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.