V rámci projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji se dne 12.11. 2018 uskutečnila beseda na Střední škole technické v Opavě, obor strojní mechanik- zámečník a nástavbový obor podnikání. Besedu přibližně se 30 studenty třetího ročníku vedly Miroslava Křížová a Amálie Křížová. Ta byla rozdělena do dvou vyučovacích hodin. Beseda probíhala interaktivní formou. I když studenti a studentky toto téma ještě neprobírali, přesto měli určité znalosti a povědomí o náhradní rodinné péči, zvláště o pěstounské péči na přechodnou dobu. Zapojovali se do povídání a kladli otázky. Zajímal je postup, jak pracovat s dítětem, které se neadaptovalo na novou rodinu. Byli překvapeni z informace, že osvojitelé musí sdělit přijatému dítěti, že není jejich biologické. Studenti diskutovali o tématu etnikum dítěte. Zde byli překvapeni, že je možno toto napsat do žádosti. Studenty zajímali osobní zkušenosti s přijatými dětmi. Zájem o náhradní rodinnou péči byl pro nás potěšující, zvláště, když většina studentů byli chlapci.