V rámci projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji se dne 18. 10. 2018 uskutečnila beseda na Střední škole v Havířově – Prostřední Suchá obor pedagogické lyceum. Besedu přibližně s 30 studenty třetího ročníku vedly Miroslava Křížová a Amálie Křížová. Ta byla rozdělena do dvou vyučovacích hodin. Beseda probíhala interaktivní formou. I když studenti a studentky toto téma probírali velice okrajově, přesto měli určité znalosti a povědomí o náhradní rodinné péči. Téma bylo pro studenty přínosné, jelikož je to jedna z maturitních otázek. Zapojovali se do povídání a kladli otázky. Do diskuse se zapojovala i paní učitelka. Zajímalo je, jestli si může podat žádost o NRP nejenom pár, ale i jednotlivec, na délku přípravy žadatelů, a zdali mohou žadatelé odmítnout dítě.
Studenti byli překvapeni z informace, že osvojitelé musí sdělit svým přijatým dětem, že nejsou jejich biologičtí rodiče. Jedna ze studentek  dochází do dětského domova, kde doučuje děti. Zájem studentů o náhradní rodinnou péči byl pro nás potěšující.